Corea

AQuistan Han vingut com van venir molts altres, del nord i del sud de mes enllà i no ens preocupen les fronteres

Un Mar + Autor


Ver Converses X entendre en un mapa más grande


Resultats = 

persones,joves grans, homes i dones, originaris o Nou Vinguts , han mostrat, mostren i volen mostrar que es gestiona i fertilitza el Coneixement

a través de la participació , i, especialment dels i de les  "protagonistes ".